محرز و دله آلی،بهترین های فصل لیگ برتر(عکس)

محرز و دله آلی،بهترین های فصل لیگ برتر(عکس)
ریاض محرز، ستاره لسترسیتی و دله آلی، ستاره تاتنهام، به عنوان بهترین بازیکن و بهترین بازیکن جوان این فصل لیگ برتر انتخاب شدند.

محرز و دله آلی،بهترین های فصل لیگ برتر(عکس)

ریاض محرز، ستاره لسترسیتی و دله آلی، ستاره تاتنهام، به عنوان بهترین بازیکن و بهترین بازیکن جوان این فصل لیگ برتر انتخاب شدند.
محرز و دله آلی،بهترین های فصل لیگ برتر(عکس)

آپدیت نود32

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author