محرز نزدیک به حضور در آرسنال/ لحظه به لحظه با بازار نقل و انتقالات اروپا

محرز نزدیک به حضور در آرسنال/ لحظه به لحظه با بازار نقل و انتقالات اروپا
با پایان رقابت های یورو 2016، اکنون بازار نقل و انتقالات تابستانی، مهمترین اخبار دنیای فوتبال را به خود اختصاص داده است.

محرز نزدیک به حضور در آرسنال/ لحظه به لحظه با بازار نقل و انتقالات اروپا

با پایان رقابت های یورو 2016، اکنون بازار نقل و انتقالات تابستانی، مهمترین اخبار دنیای فوتبال را به خود اختصاص داده است.
محرز نزدیک به حضور در آرسنال/ لحظه به لحظه با بازار نقل و انتقالات اروپا

label, , , , , , , , , , ,

About the author