مجوز یوفا برای پلاتینی / می تواند بازی های یورو را از نزدیک ببیند

مجوز یوفا برای پلاتینی / می تواند بازی های یورو را از نزدیک ببیند
تسنیم نوشت:رئیس پیشین اتحادیه فوتبال اروپا با وجود محرومیت چهار ساله‌اش از انجام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، می‌تواند مهمترین تورنمنت قاره سبز را از نزدیک تماشا کند.

مجوز یوفا برای پلاتینی / می تواند بازی های یورو را از نزدیک ببیند

تسنیم نوشت:رئیس پیشین اتحادیه فوتبال اروپا با وجود محرومیت چهار ساله‌اش از انجام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، می‌تواند مهمترین تورنمنت قاره سبز را از نزدیک تماشا کند.
مجوز یوفا برای پلاتینی / می تواند بازی های یورو را از نزدیک ببیند

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author