in اخبار جدید

مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد
کارت بازی بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه به دلیل بدهی این باشگاه توسط فدراسیون گرفته شد.

مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

کارت بازی بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه به دلیل بدهی این باشگاه توسط فدراسیون گرفته شد.
مجور بازی شهرداری ارومیه گرفته شد

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *