مثلث فیفا، عراق و ایران علیه عربستان؟

مثلث فیفا، عراق و ایران علیه عربستان؟
اینفانتینو رئیس فیفا در تهران گفت که اجازه نمی دهد سیاست در فوتبال دخالت کند.

مثلث فیفا، عراق و ایران علیه عربستان؟

اینفانتینو رئیس فیفا در تهران گفت که اجازه نمی دهد سیاست در فوتبال دخالت کند.
مثلث فیفا، عراق و ایران علیه عربستان؟

فروش بک لینک

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author