متهم شدن کروش به پرسپولیسی بودن باعث قهر او شد؟

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد سرمربی تیم ملی امروز به تماشای بازی پرسپولیس و تراکتور نمی رود.

اس ام اس

لردگان

label, , , , , , , , ,

About the author