مترو سواری پدیده پرسپولیس

مترو سواری پدیده پرسپولیس
پدیده خط دفاعی این فصل پرسپولیس از وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن به تمرینات تیمش استفاده می کند.

مترو سواری پدیده پرسپولیس

پدیده خط دفاعی این فصل پرسپولیس از وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن به تمرینات تیمش استفاده می کند.
مترو سواری پدیده پرسپولیس

اسکای نیوز

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author