ماجرای درگیری سر مزار مهرداد اولادی چه بود؟

ماجرای درگیری سر مزار مهرداد اولادی چه بود؟
خبر عجیب و غریب درباره مراسم ختم مهرداد اولادی ، درگیری دو همبازی این بازیکن تازه درگذشته بود.

ماجرای درگیری سر مزار مهرداد اولادی چه بود؟

خبر عجیب و غریب درباره مراسم ختم مهرداد اولادی ، درگیری دو همبازی این بازیکن تازه درگذشته بود.
ماجرای درگیری سر مزار مهرداد اولادی چه بود؟

لایسنس نود 32 ورژن 9

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author