ماجرای حضور ناگهانی رحمتی در رختکن پرسپولیس چه بود؟

ماجرای حضور ناگهانی رحمتی در رختکن پرسپولیس چه بود؟
ورزش سه نوشت:رحمتی که بعد از سوت نیمه اول با محسن مسلمان و دیگر بازیکنان پرسپولیس به درگیری پرداخته بود در بین دو نیمه در رختکن پرسپولیس حضور یافت.

ماجرای حضور ناگهانی رحمتی در رختکن پرسپولیس چه بود؟

ورزش سه نوشت:رحمتی که بعد از سوت نیمه اول با محسن مسلمان و دیگر بازیکنان پرسپولیس به درگیری پرداخته بود در بین دو نیمه در رختکن پرسپولیس حضور یافت.
ماجرای حضور ناگهانی رحمتی در رختکن پرسپولیس چه بود؟

خرید بک لینک

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author