ماتیاس سامر بالاخره آفتابی شد!(عکس)

ماتیاس سامر بالاخره آفتابی شد!(عکس)
بالاخره اولین عکس از مدیر ورزشی بایرن از بعد از اعلام بیماری او منتشر شد.

ماتیاس سامر بالاخره آفتابی شد!(عکس)

بالاخره اولین عکس از مدیر ورزشی بایرن از بعد از اعلام بیماری او منتشر شد.
ماتیاس سامر بالاخره آفتابی شد!(عکس)

لایسنس نود 32 ورژن 4

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author