لیدر پرسپولیس چگونه مدیر ارشد سازمان انتقال خون ایران شد؟

تماشاگران امروز نوشت:مجید مختاری شاید اولین مشوق رسمی فوتبال باشد که پزشک است و یکی از مسئولیت های مهم سازمان انتقال خون ایران را بر عهده گرفته است.

بازی آزاد

قرآن

label, , , , , , , , ,

About the author