لوزانو: خداحافظی بازیکنان روی تیم من اثر نمی گذارد

لوزانو: خداحافظی بازیکنان روی تیم من اثر نمی گذارد
سرمربی تیم ‌ملی والیبال ایران گفت: اگر بازیکنی تصمیم به خداحافظی داشته باشد به نظر خودش بستگی دارد و این موضوع روی کار تیمی ما تاثیرگذار نبوده است.

لوزانو: خداحافظی بازیکنان روی تیم من اثر نمی گذارد

سرمربی تیم ‌ملی والیبال ایران گفت: اگر بازیکنی تصمیم به خداحافظی داشته باشد به نظر خودش بستگی دارد و این موضوع روی کار تیمی ما تاثیرگذار نبوده است.
لوزانو: خداحافظی بازیکنان روی تیم من اثر نمی گذارد

لایسنس نود 32 ورژن 4

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author