لغو دربی ترکیه در پی تهدیدات تروریستی

رسانه های ترکیه از لغو بازی دربی بین دو تیم فوتبال بزرگ استانبول به دلیل ” تهدید امنیتی جدی” خبر دادند.
۱۳:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲ فروردین


world press news

مرجع توریسم

label, , , , , , , , ,

About the author