لاریجانی: انتظار داریم علوم انسانی، اسلامی شود

لاریجانی: انتظار داریم علوم انسانی، اسلامی شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم علوم انسانی اسلامی شود و در این زمینه نیازمند اهتمام بیشتری هستیم.
۲۲:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


لاریجانی: انتظار داریم علوم انسانی، اسلامی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم علوم انسانی اسلامی شود و در این زمینه نیازمند اهتمام بیشتری هستیم.
۲۲:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


لاریجانی: انتظار داریم علوم انسانی، اسلامی شود

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author