لابی ایرانی اینفانتینو را به جای گزینه های ضد ایرانی ، رئیس کرد!

درحالی که تنها رای ایران در انتخابات آسیا به سبد شیخ سلمان بحرینی رفته است ، وزیر ورزش می گوید لابی ایرانی باعث ریاست اینفانتینوی ایتالیایی در انتخابات فیفا شده است.

دانلود ها پلاس

باران فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author