قیمت های غیر واقعی بر روی اجناس

قیمت های غیر واقعی بر روی اجناس
سازمان تعزیرات حکومتی امسال درباره نحوه درج قیمت روی اجناس ورود می کند تا قیمت ها واقعی و به سود مردم باشد.
۱۳:۲۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


قیمت های غیر واقعی بر روی اجناس

سازمان تعزیرات حکومتی امسال درباره نحوه درج قیمت روی اجناس ورود می کند تا قیمت ها واقعی و به سود مردم باشد.
۱۳:۲۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


قیمت های غیر واقعی بر روی اجناس

بک لینک قوی label, , , , , , , , , , , ,

About the author