قیمت شکر کاهش می یابد

قیمت شکر کاهش می یابد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت : با ورود شکرهای داخلی و وارداتی به بازار ، قیمت این کالا تا ده روز دیگر کاهش محسوسی خواهد یافت .
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


قیمت شکر کاهش می یابد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت : با ورود شکرهای داخلی و وارداتی به بازار ، قیمت این کالا تا ده روز دیگر کاهش محسوسی خواهد یافت .
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


قیمت شکر کاهش می یابد

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author