قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵
قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


قلم دوربین، یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author