قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵
قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۱:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۱:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


قلم دوربین، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۹۵

لایسنس نود 32 ورژن 4

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author