قلم دوربین، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵
قلم دوربین،پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


قلم دوربین، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵

قلم دوربین،پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۶ فروردین


قلم دوربین، پنج شنبه ۲۶ فروردین ۹۵

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , ,

About the author