قلم دوربین، جمعه ۲۱ اسفند ۹۴

قلم دوربین، جمعه ۲۱ اسفند ۹۴ جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۱ اسفند


خبر دانشجویی

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author