قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵
قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


قلم دوربین،جمعه ۳ اردیبهشت ۹۵

آپدیت نود 32 ورژن 4

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author