قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت ۹۵
قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت ۹۵

قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


قلم دوربین،جمعه ۱۰ اردیبهشت ۹۵

آپدیت آفلاین نود 32

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author