قطعنامه قبلی، موضوع نشست فعلی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل

قطعنامه قبلی، موضوع نشست فعلی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل
نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد با سخنرانی بان کی مون آغاز شد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


قطعنامه قبلی، موضوع نشست فعلی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل

نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد با سخنرانی بان کی مون آغاز شد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


قطعنامه قبلی، موضوع نشست فعلی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل

آپدیت نود32

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author