قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند

قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند
 حریفان حمید سوریان و سعید عبدولی در مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مشخص شدند.

قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند

 حریفان حمید سوریان و سعید عبدولی در مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو مشخص شدند.
قرعه سخت برای نمایندگان ایران/ حریفان سوریان و عبدولی مشخص شدند

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author