قرارداد چهارساله ماریو لمینا با یوونتوس

قرارداد چهارساله ماریو لمینا با یوونتوس
باشگاه یوونتوس با فعال کردن بند قرارداد قرضی ماریو لمینا، او را به طور دائمی از المپیک مارسی به خدمت گرفت.‏

قرارداد چهارساله ماریو لمینا با یوونتوس

باشگاه یوونتوس با فعال کردن بند قرارداد قرضی ماریو لمینا، او را به طور دائمی از المپیک مارسی به خدمت گرفت.‏
قرارداد چهارساله ماریو لمینا با یوونتوس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author