قراردادی که می خواست مشکل فوتبال را حل کند ولی جنجال ساز شد

سازمان لیگ برتر فصل گذشته بابت تبلیغات محیطی 20 میلیارد تومان خسارت داد.

خرید غذا

صبحانه

label, , , , , , , , ,

About the author