قرآن خوانی دایی در اتوبوس نفت(عکس)

قرآن خوانی دایی در اتوبوس نفت(عکس)
سرمربی تیم نفت تهران همچون سال های گذشته در اتوبوس تیمش قرآن می خواند.

قرآن خوانی دایی در اتوبوس نفت(عکس)

سرمربی تیم نفت تهران همچون سال های گذشته در اتوبوس تیمش قرآن می خواند.
قرآن خوانی دایی در اتوبوس نفت(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author