in فوتبال

قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند
لایحه جدیدی بر GPS داشتن بازیکنان خارج از زمین به هیئت‌مدیره فیفا رسیده است.

قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

لایحه جدیدی بر GPS داشتن بازیکنان خارج از زمین به هیئت‌مدیره فیفا رسیده است.
قانون عجیبی که رئیس فیفا تصویب کرد/ بازیکنان فوتبال بیرون از زمین ردیابی می‌شوند

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *