فهرست آرژانتین برای دیدار با برزیل و کلمبیا

فهرست آرژانتین برای دیدار با برزیل و کلمبیا
ادگاردو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، فهرست تیمش برای دیدارهای پیش رو مقابل برزیل و کلمبیا را اعلام کرد که در آن نام سرخیو آگوئرو و لیونل مسی هم دیده می شود.

فهرست آرژانتین برای دیدار با برزیل و کلمبیا

ادگاردو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، فهرست تیمش برای دیدارهای پیش رو مقابل برزیل و کلمبیا را اعلام کرد که در آن نام سرخیو آگوئرو و لیونل مسی هم دیده می شود.
فهرست آرژانتین برای دیدار با برزیل و کلمبیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author