فرمانده سپاه: برخی در داخل با دشمن همراهی می کنند

فرمانده سپاه: برخی در داخل با دشمن همراهی می کنند
سرلشکر جعفری گفت: متأسفانه برخی در داخل نیز آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمن همراهی کرده و توجهی به اهداف آنها ندارند.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


فرمانده سپاه: برخی در داخل با دشمن همراهی می کنند

سرلشکر جعفری گفت: متأسفانه برخی در داخل نیز آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمن همراهی کرده و توجهی به اهداف آنها ندارند.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


فرمانده سپاه: برخی در داخل با دشمن همراهی می کنند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author