فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه
ترک گروژنی در دیداری نزدیک برابر اسپارتاک مسکو تن به شکست یک بر صفر داد و از رسیدن به رده سوم جدول باز ماند.

فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

ترک گروژنی در دیداری نزدیک برابر اسپارتاک مسکو تن به شکست یک بر صفر داد و از رسیدن به رده سوم جدول باز ماند.
فرصت‌سوزی تیم محمدی مقابل صدرنشین روسیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author