فرشاد پیوس سرمربی سپیدرود رشت شد

فرشاد پیوس گلزن اسطوره ای فوتبال ایران تا پایان فصل مسئولیت سرمربیگری سپیدرود را برعهده گرفت.

مرکز فیلم

خبر اسلامی

label, , , , , , , , ,

About the author