غلبه ابررایانه بر انسان در مسابقه فکری

ابررایانه گوگل در بازی فکری بر انسان غلبه کرد.
۱۱:۴۷ – ۱۳۹۴ جمعه ۲۱ اسفند


بازی آزاد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , ,

About the author