عیدانه تلخ ستاره سابق پرسپولیس در کنار قبر برادرش

برادر جواد کاظمیان در سال 83 دار فانی را وداع گفت.

تلگرام

قرآن

label, , , , , , , , ,

About the author