عکس یادگاری با عابدزاده در محل تصادف!

عکس یادگاری با عابدزاده در محل تصادف!
احمدرضا عابدزاده که ساعاتی پیش با اتومبیل خود با یک MVM تصادف کرده بود از سوی پلیس مقصر شناخته شد.

عکس یادگاری با عابدزاده در محل تصادف!

احمدرضا عابدزاده که ساعاتی پیش با اتومبیل خود با یک MVM تصادف کرده بود از سوی پلیس مقصر شناخته شد.
عکس یادگاری با عابدزاده در محل تصادف!

آپدیت نود 32

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author