عکس/ پرواز فانوس های کاغذی‎ درآمریکا

عکس/ پرواز فانوس های کاغذی‎ درآمریکا
بیش از ۵ هزار فانوس کاغذی درکلرادوی آمریکا به پرواز درآمدند. درجشنواره فانوس های کاغذی هزاران فانوس آسمان تاریک شهر کلرادو را برای ساعتی روشن و دیدنی کردند.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


عکس/ پرواز فانوس های کاغذی‎ درآمریکا

بیش از ۵ هزار فانوس کاغذی درکلرادوی آمریکا به پرواز درآمدند. درجشنواره فانوس های کاغذی هزاران فانوس آسمان تاریک شهر کلرادو را برای ساعتی روشن و دیدنی کردند.
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


عکس/ پرواز فانوس های کاغذی‎ درآمریکا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author