عکس/ ورود رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران

عکس/ ورود رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران
«جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان معاون عربی-آفریقایی وزیر امور خارجه قرار گرفت.
۰۹:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


عکس/ ورود رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران

«جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال حسین امیرعبداللهیان معاون عربی-آفریقایی وزیر امور خارجه قرار گرفت.
۰۹:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


عکس/ ورود رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران

لایسنس نود 32 ورژن 9

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author