عکس/ نجات فرزند از چنگال پلنگ

عکس/ نجات فرزند از چنگال پلنگ
مادر شجاعی که فرزندش در چنگال یک پلنگ گرفتار شده بود با حمله به شکارچی خطرناک موفق شد فرزندش را نجات دهد.
۰۹:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


عکس/ نجات فرزند از چنگال پلنگ

مادر شجاعی که فرزندش در چنگال یک پلنگ گرفتار شده بود با حمله به شکارچی خطرناک موفق شد فرزندش را نجات دهد.
۰۹:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


عکس/ نجات فرزند از چنگال پلنگ

بک لینک رنک 1
label, , , , , , , , , , , ,

About the author