عکس | حضور هادی ساعی در مسابقات بین‌المللی سوارکاری تهران

عکس | حضور هادی ساعی در مسابقات بین‌المللی سوارکاری تهران
وزارت ورزش و جوانان نوشت:قهرمان المپیک و جهان تکواندو در مسابقات بین المللی سوارکاری تهران شرکت کرد.

عکس | حضور هادی ساعی در مسابقات بین‌المللی سوارکاری تهران

وزارت ورزش و جوانان نوشت:قهرمان المپیک و جهان تکواندو در مسابقات بین المللی سوارکاری تهران شرکت کرد.
عکس | حضور هادی ساعی در مسابقات بین‌المللی سوارکاری تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author