عکس/ تظاهرات علیه ترامپ در کالیفرنیا‎

عکس/ تظاهرات علیه ترامپ در کالیفرنیا‎
مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای جنجالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کالیفرنیا دست به تظاهرات زدند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ تظاهرات علیه ترامپ در کالیفرنیا‎

مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای جنجالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کالیفرنیا دست به تظاهرات زدند.
۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ تظاهرات علیه ترامپ در کالیفرنیا‎

آپدیت نود 32 نسخه 4

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author