عکس/ بنای زیبای خانه زند

عکس/ بنای زیبای خانه زند
خانه حاج علی‌خان زند در مرکز بافت قدیمی شهر قم معروف به محله «چهارمردان» قرار دارد. این بنای زیبا در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در اختیار میراث فرهنگی استان قم قرار گرفت.
۰۹:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ بنای زیبای خانه زند

خانه حاج علی‌خان زند در مرکز بافت قدیمی شهر قم معروف به محله «چهارمردان» قرار دارد. این بنای زیبا در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در اختیار میراث فرهنگی استان قم قرار گرفت.
۰۹:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ بنای زیبای خانه زند

آپدیت نود 32 نسخه 4

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author