عکس/ از ماراتن ویلچری ها تا پرواز فیل

عکس/ از ماراتن ویلچری ها تا پرواز فیل
نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵.
۱۳:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ از ماراتن ویلچری ها تا پرواز فیل

نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵.
۱۳:۲۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


عکس/ از ماراتن ویلچری ها تا پرواز فیل

آپدیت نود 32 یک ماهه

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author