عکس/ از ربات های کارگر تا فرار دختران

عکس/ از ربات های کارگر تا فرار دختران
نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵.
۱۴:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


عکس/ از ربات های کارگر تا فرار دختران

نگاهی به عکس های برخی از رخدادهای جهان در پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵.
۱۴:۰۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


عکس/ از ربات های کارگر تا فرار دختران

آپدیت آفلاین نود 32

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author