عکسی که استقلالی ها باور نمی کردند آن را ببینند

آخرین عکسی که از روزبه چشمی ثبت شد او را عصا به دست نشان می دهد.

بازار بورس

قدیر نیوز

label, , , , , , , , ,

About the author