عکسی جالب از قهرمان ایرانی که به جای میامی آمریکا به میامی مشهد رفت!

دو قهرمان ایرانی به خاطر اقدام دیر هنگام فدراسیون دو و میدانی از سفر به آمریکا باز ماندند.

اخبار دنیای دیجیتال

تلگرام

label, , , , , , , , ,

About the author