عکسی از دورهمی مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با همبازی های جدیدش

عکسی از دورهمی مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با همبازی های جدیدش
جری بنسون مهاجم جدید ذوب آهن به همراه همبازی های جدیدش به یکی از سفره خانه های اصفهان رفت.

عکسی از دورهمی مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با همبازی های جدیدش

جری بنسون مهاجم جدید ذوب آهن به همراه همبازی های جدیدش به یکی از سفره خانه های اصفهان رفت.
عکسی از دورهمی مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با همبازی های جدیدش

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author