علی عسگری فردا فسخ می‌کند

علی عسگری فردا فسخ می‌کند
هافبک تیم سیاه جامگان مشهد فردا قراردادش را فسخ می کند.

علی عسگری فردا فسخ می‌کند

هافبک تیم سیاه جامگان مشهد فردا قراردادش را فسخ می کند.
علی عسگری فردا فسخ می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author