علی دایی شاکی از مصاحبه های مالک صبا/ چرا در آستانه بازی با استقلال؟!

علی دایی شاکی از مصاحبه های مالک صبا/ چرا در آستانه بازی با استقلال؟!
سرمربی صبا از مصاحبه های مدیرعامل این تیم ناراحت است.

علی دایی شاکی از مصاحبه های مالک صبا/ چرا در آستانه بازی با استقلال؟!

سرمربی صبا از مصاحبه های مدیرعامل این تیم ناراحت است.
علی دایی شاکی از مصاحبه های مالک صبا/ چرا در آستانه بازی با استقلال؟!

آپدیت نود 32 یکشنبه

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author