علی دایی بدون تغییر به دیدار سپاهان رفت

علی دایی بدون تغییر به دیدار سپاهان رفت
سرمربی نفت تهران یازده مرد منتخب خود برای بازی حساس این تیم مقابل سپاهان را اعلام کرد.

علی دایی بدون تغییر به دیدار سپاهان رفت

سرمربی نفت تهران یازده مرد منتخب خود برای بازی حساس این تیم مقابل سپاهان را اعلام کرد.
علی دایی بدون تغییر به دیدار سپاهان رفت

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author